నందమూరి తారక రామారావు 16వ వర్ధంతి

నందమూరి తారక రామారావు 16వ వర్ధంతి   
నా పరిపూర్ణ పరిశుద్ద హృదయంతో 
నిను కొల్చు భాగ్యం ఇంకెప్పుడూ... ప్రభూ...ఈ జన్మకూ...  

No comments:

Post a Comment